„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

Janusz Korczak

„Dziecko nie może myśleć «jak dorosły», ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych; brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało.”

Janusz Korczak

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Trening Umiejętności Społecznych

Podczas TUS dzieci i młodzież zdobywają umiejętności komunikacji, począwszy od nauki przedstawiania się i prowadzenia przyjaznych rozmów, poprzez opowiadanie o sobie, aktywne słuchanie, po umiejętność samokontroli i okazywania szacunku innym. Trening ten wspiera umiejętności potrzebne na co dzień, w wielu sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych.

Bezpłatny program WWR

 Wczesne wspomaganie rozwoju, to kompleksowe, multidyscyplinarne działania mające wspomóc rozwój psychomotoryczny dziecka już na bardzo wczesnym etapie. WWR prowadzone jest jednocześnie przez wielu specjalistów, dzięki czemu skuteczność terapii jest bardzo wysoka. Wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju obejmują m.in. opóźnienia mowy, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne, autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualną.

Terapia Snoezelen

W Sali Doświadczania Świata prowadzona jest terapia, mająca na celu stymulację polisensoryczną, pobudzanie zmysłów oraz wyzwalanie aktywności.Sprzyja wyciszeniu emocjonalnemu, łagodzeniu stresów, relaksacji, odprężeniu a także wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa. Staje się to możliwe dzięki różnorodnym, interaktywnym, stymulującym zmysły urządzeniom oraz szczególnej atmosferze panującej podczas terapii.

O nas

Głównym celem naszej placówki jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz terapeutycznej, dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, a także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.