Julia Potaś-Rydel

Dyrektor poradni, logopeda.

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułem magistra w dziedzinie logopedii. Od 2021 roku z powodzeniem prowadzi terapię logopedyczną w przedszkolu. Rozszerzyła swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach, obejmujących mioterapię, stymulację traktu ustno-twarzowego, wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej, kinesiotaping logopedyczny, masaż logopedyczny i terapię manualną kompleksu ustno-twarzowego, innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii, metodę Neuroflow ATS oraz Trening Umiejętności Społecznych. Dodatkowo, od 2014 roku jest aktywną wolontariuszką we wspólnocie Wiara i Światło, gdzie poświęca swój czas osobom niepełnosprawnym podczas licznych wyjazdów i spotkań. Prywatnie uwielbia gotować oraz uprawiać sport.

Paula Gębicka

Psycholożka dziecięca.

Przez ostatnią dekadę zajmowała się profesjonalną pracą z dziećmi, nastolatkami i rodzicami, zarówno biologicznymi, jak i tymi, którzy są z rodzin zastępczych lub adopcyjnych. Jej doświadczenie zawodowe rozwinęło się w różnych dziedzinach, dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, firmami szkoleniowymi, placówkami edukacyjnymi i instytucjami publicznymi. Podczas wolontariatu w organizacji pozarządowej w Gruzji, miała również okazję wzbogacić swoje kompetencje zawodowe w odmiennym otoczeniu kulturowym. Od kilku lat udziela wsparcia rodzicom i dzieciom, począwszy od okresu okołoporodowego aż po wiek wczesnoszkolny. W pracy kieruję się zasadami Rodzicielstwa Bliskości, opierając się na teorii więzi, modelu Porozumienia bez Przemocy oraz modelu samoregulacji. W życiu prywatnym jest matką dwójki dzieci, z których starsze chodzi już do przedszkola, a młodsze ma dwa lata.

Urszula Bartnikowska

Pedagog specjalny (surdo i oligofrenopedagog), praktyk Somatic Experiencing®, facylitatorka EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej)

Tutor edukacyjny i rozwojowy, zwolenniczka alternatywnych rozwiązań edukacyjnych (od lat związana z różnymi grupami edukacji pozaszkolnej/domowej), współzałożycielka Fundacji Uwolniona Edukacja „Rozkwitalnia”, pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członkini Rady Programowej Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Olsztynie. Współpracuje z Ośrodkiem Leczenia Traumy „Oddech” w Warszawie oraz z PAB SE (Pädagogik – Adoption – Beratung & Somatic Experiencing®, Suhr, Szwajcaria). Autorka książek i artykułów z zakresu niepełnosprawności, rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego oraz wpływu traumatycznych doświadczeń na rozwój dziecka.

Oferuje wsparcie rodziców (szczególnie rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami) z zastosowaniem Somatic Experiencing® (metody leczenia traumy i skutków przewlekłego stresu) i EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej). Wsparcie dzieci (szczególnie z rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz dzieci z traumatycznymi doświadczeniami) przy ścisłej współpracy z rodzicami.

Agata Niemier

Pedagożka, socjoterapeutka, doradczyni zawodowa.

Specjalistka z wieloletni doświadczeniem zawodowym. Ukończyła szkolenia w zakresie Psychoterapii dzieci i Młodzieży, Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach (I i II stopień), terapii poznawczo-behawioralnej oraz studium treningu i warsztatu psychologicznego oraz interpersonalnego.

W swojej pracy realizuje motto jakim jest spotkanie z drugim człowiekiem, pomoc we wprowadzaniu pozytywnych zmian i przezwyciężaniu problemów oraz wsparcie w rozwoju. W Korczakowskiej poradni prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, indywidualne porady wychowawcze dla rodziców oraz warsztaty tematyczne.

W ramach swojej pracy prowadzi także diagnozę przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży.

Klaudia Kowalkowska

Pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej.

Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii integracji sensorycznej na Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Posiada specjalizacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Jej zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają jej efektywnie wspierać dzieci, które borykają się z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzinami. Jest ekspertem w dziedzinie wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i tych, którzy są narażeni na ryzyko jej wystąpienia. Posiada zdolność do opracowywania strategii normalizujących warunki życia oraz rozpoznawania oraz rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją, terapią, edukacją, opieką i wychowaniem. Prywatnie od 2015 jest aktywną wolontariuszką w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz ze zwierzętami.

Jowita Kasper

Pedagog.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła kursy TSR, pomagające w radzeniu sobie z hejtem, depresją i autoagresją u uczniów, a także szkolenia z zakresu stosowania pozytywnej dyscypliny w klasie, pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów czy pedagogiki Montessori w szkole. W życiu prywatnym miłośniczka zwierząt, otwarta na różne perspektywy postrzegania świata i zaangażowana w dyskusje na różne tematy.

Ewa Letki-Głuszak

Arteterapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel plastyki i techniki, animator kulturalny.

Jest w trakcie nauki na studiach podyplomowych: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ma piętnastoletnie doświadczenia pracując z dziećmi w świetlicach wiejskich, szkołach, przedszkolach, domach kultury. Zdobyła duże umiejętności realizując swoje autorskie projekty, pracując z więźniami oraz dziećmi objętymi opieką kuratora. Pracowała również z osobami niepełnosprawnymi na WTZ, seniorami w Domu Pomocy Społecznej oraz jako wolontariusz w telefonie zaufania.

W Korczakowskiej Poradni prowadzi zajęcia arteterapii.

 

Dariusz Chojnowski

Specjalizuje się głównie w pracy z dziećmi, nastolatkami oraz wsparciem rodzin. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, diagnostą i terapeutą SI oraz nauczycielem zintegrowanej wczesnej edukacji.

W ostatnich latach pogłębiał swoją wiedzę z zakresu Self-Reg, psychoedukacji osób w spektrum autyzmu oraz w obrębie Teorii Poliwagalnej i budowania świadomości interocepcyjnej. W ramach odbytych szkoleń uzyskał międzynarodowy tytuł Facylitatora Self-Reg oraz został Providerem SSP (Protokół Bezpieczeństwa i Dźwięku). Na co dzień zajmuje się samorzecnictwem osób w spektrum autyzmu. W czasie wolnym od pracy jest tatą 9-letniej autystycznej dziewczynki.

W Korczakowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzi:

  • Diagnozę integracji sensorycznej
  • Terapię integracji sensorycznej
  • Konsultacje oraz ocenę funkcjonowania dziecka w spektrum
  • Zajęcia psychoedukacyjne