Integracja sensoryczna to inaczej proces organizacji wrażeń zmysłowych, który rozpoczyna się już w życiu płodowym. Dzięki prawidłowemu procesowi integracji sensorycznej możemy właściwie reagować na odbierane przez nasze zmysły bodźce. Integracja sensoryczna obejmuje wzrok, węch, słuch, dotyk i smak. Niestety u niektórych dzieci mogą pojawić się pewnego rodzaju zaburzenia. Mogą pojawić się one na skutek uszkodzenia słuchu, rozwoju wady wzroku lub uszkodzenia narządów odbierających zmysły. Nieprawidłowości w sensoryce mogą znacznie obniżyć komfort życia dziecka i odbić się na jego dorosłym życiu.

Metoda Terapii Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci:

 • z trudnościami w uczeniu się,
 • z problemami z koncentracją uwagi,
 • słabo czytających i piszących,
 • ze wzmożoną aktywnością ruchową,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z trudnościami w uczeniu się nowych umiejętności ruchowych,
 • z kłopotami w nabywaniu umiejętności samoobsługowych,
 • zbyt dużą lub zbyt małą wrażliwością na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch,
 • z niską samooceną,
 • z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,
 • z problemami z koordynacją ruchową.